มหาวิทยาลัยเกริกได้จัดค่ายอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน

มหาวิทยาลัยเกริกได้จัดค่ายอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน ให้กับน้องๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 4, 5 และ 6 โรงเรียนมุกดาหาร โดยทางมหาวิทยาลัยเกริกได้นำคณะอาจารย์ผู้ชำนาญภาษาจีน และนักศึกษาจีนเข้าร่วมเป็นวิทยากรในการเข้าค่ายครั้งนี้อีกด้วย เพื่อให้น้องๆ ที่สนใจในภาษาจีนเข้าใจภาษา และวัฒนธรรมจีนมากยิ่งขึ้น

#มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity #ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน #เรียนภาษาจีน

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)