ภาษาจีนวันนี้เสนอคำว่า “ฉันตื่นมาเรียนแต่เช้า”

        ฝนตกแบบนี้ อากาศน่านอนแต่ “ฉันตื่นมาเรียนแต่เช้า” 😴
ฉันตื่นมาเรียนแต่เช้า  ภาษาจีน  我早上起来上课  |  wǒ zǎoshang qǐ lái shàng kè  |  อ่านว่า  หวอ จ่าว ซ่าง ฉี่ หลาย ซ่าง เค่อ
เรียนเสร็จแล้วค่อยมานอนต่อนะคะเด็ก ๆ 😁

Share:

Share on facebook
Share on twitter