ภาษาจีนวันนี้ขอเสนอคำว่า “สวดมนต์”

        ภาษาจีนวันนี้ขอเสนอคำว่า “สวดมนต์”
สวดมนต์ ภาษาจีนเขียนว่า 诵经
อ่านว่า sòng jīng (ซ่งจิง)

#มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity #ภาษาจีน #เรียนภาษาจีน

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)