พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยเกริกได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเกริก กับโรงเรียนรักษ์ภาษาจีน สถาบันศาสนาอันวาริสซุนนะห์ โรงเรียนอีสเทอร์นบริบาล และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ โดยมี อาจารย์หวาง ฉางหมิง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษเป็นผู้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และเป็นประธานในการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ รายชื่อคณะผู้บริหารที่เข้าร่วมลงนามมีรายนามดังนี้ นางสาวนงนุช ปานทุบวร ผู้อำนวยการโรงเรียนรักษ์ภาษาจีน นางวัลยา นิหมัด ผู้อำนวยการสถาบันศาสนาอันวาริสซุนนะห์ ดร.สุภาวดี ดวงศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนอีสเทอร์นบริบาล ดร.รัตติกร โสมสมบัติ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ ทั้งนี้การร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการศึกษาด้านต่างๆ ให้กับนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเกริก

#มหาวิทยาลัยเกริก #KrikrUniversity

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)