พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยเกริกได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกริก กับโรงเรียนปทุมคงคาโดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก เป็นผู้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และเป็นประธานในการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ นายดาวหยาด ขันธ์เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมคงคา ทั้งนี้การร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการศึกษาด้านต่างๆ ให้กับนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเกริก

Share:

Share on facebook
Share on twitter