พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกริก และวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยเกริกจัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกริก และวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีเป็นประธาน และ อาจารย์นารีรัตน์ ทรัพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารจากวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกริกเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้อีกด้วย

#มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)