ประกาศ สำนักหอสมุด

ประกาศสำนักหอสมุด

ด้วยสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด 19 รอบใหม่ มีความรุนแรงขึ้น สำนักหอสมุดจึงขอให้บริการ ยืม-คืน ในช่วงวันที่ 19-30 เม.ย. 2564 เฉพาะ วันจันทร์ พุธ ศุกร์

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)