ประกาศสถานการณ์​การแพร่ระบาด​ของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่

ประกาศ

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่นี้ ทางมหาวิทยาลัยจึงมีประกาศให้บุคลากรปฏิบัติงานที่พักอาศัย(work from home) เพื่อลดการแพร่ระบาดจากไวรัสโควิด19 ตั้งแต่วันที่ 19-30 เมษายน 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง  ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยเกริกยังคงมีบุคลากรบางหน่วยงานเข้ามาปฏิบัติงาน เพื่ออำนวยความสะดวกในแก่นักศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือ และดูแลเรื่องการรับสมัครนักศึกษาใหม่อยู่ภายในมหาวิทยาลัย ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

#มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity #โควิด19 #โควิด

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)