ประกาศจากมหาวิทยาลัยเกริก

        ประกาศจากมหาวิทยาลัยเกริก  เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดในกทม.และโดยรอบมหาวิทยาลัย ยังคงมีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน ทางมหาวิทยาลัยเกริกจึงมีความจำเป็นประกาศหยุด 🚫ทำการมหาวิทยาลัยในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เป็นเวลา 1 วันเพื่อทำการพ่นยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดภายในมหาวิทยาลัย เพื่อความปลอดภัยของบุคลากร​ และผู้ที่มีความจำเป็นเข้ามาติดต่องานต่างๆ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเกริกขอให้ทุกท่านดูแลตัวเองโดยการสวมแมสขณะทำงาน 😷 หลีกเลี่ยงการพบปะผู้คนหมู่มาก เว้นระยะห่างทางสังคมตลอดเวลา ด้วยความปรารถนา​ดีจาก มหาวิทยาลัยเกริก 💚💚💚

#มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity#โควิด19

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)