บรรยายพิเศษ เรื่อง ผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกยุคใหม่

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ศ​าสตราจารย์​ดร.นายแพทย์​ กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก และ Mr.Wang Changming ประธานกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกริก โดยท่านอธิการบดี บรรยายพิเศษ เรื่อง ผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกยุคใหม่ ณ โรงแรมหนองคายธาวิลล่า แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดหนองคาย พร้อมร่วมพิธีลงนามเซ็น MOU กับโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 17 โรงเรียน ทั้งนี้บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงาน และจะมีนักศึกษามาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเกริกเป็นจำนวนมาก
 

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง