นักศึกษาร่วมเป็นกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ ณ กระทรวงแรงงาน

วันที่ 27 พ.ย. 64 เวลา 08.00 น. ศูนย์แนะแนวอาชีพและจัดหางาน มหาวิทยาลัยเกริกนำนักศึกษา จำนวน 14 คน ร่วมทีมปฎิบัติภารกิจเป็นกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด โดย สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด ประกอบด้วยบุคลากรจาก สำนักงานกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักประกันสังคม และพนักงานสมาชิก 32(3) ณ กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร และขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่เปิดโอกาสให้น้องๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยเกริกให้ได้ประสบการณ์จริง

#ศูนย์แนะแนวอาชีพและจัดหางาน สนับสนุนให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการทำงานอย่างมืออาชีพ
#งานพาร์ทไทม์ #DekKrirk #สำนักกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก #มหาวิทายาลัยเกริก

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)