นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าฝึกอบรมวิชาทหาร (รด.) มหาวิทยาลัยเกริกได้เปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) 2564

        ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าฝึกอบรมวิชาทหาร (รด.) มหาวิทยาลัยเกริกได้เปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ประจำปีการศึกษา 2564 รายละเอียดดังนี้
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
✅ ใบสมัคร รด.2 (ดาวน์โหลดจาก QR Code) จำนวน 1 ฉบับ
✅ หนังสือรับรองการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 1 ฉบับ
✅ สำเนาบัตรประชาชน (หน้า-หลัง) จำนวน 2 ฉบับ
✅ สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้า-หลัง) จำนวน 2 ฉบับ
✅ รูปถ่ายนักศึกษาวิชาทหาร ขนาด 3X4 ซม. จำนวน 1 ฉบับ

🗓 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 กันยายน 2564
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ในปัจจุบัน ขอให้นักศึกษาส่งเอกสารทางไปรษณีย์เท่านั้น!!!
📮 ส่งเอกสารมาที่ : งานกองทุนและสวัสดิการนักศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเกริก เลขที่ 3 ซ.รามอินทรา 1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
☎️ : 02-552-3500-9 ต่อ 789

#มหาวิทยาลัยเกริก #นักศึกษาวิชาทหาร #dekkrirk #งานกองทุนและสวัสดิการนักศึกษา_KRIRK #สำนักกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก #KRIRK #KrirkUniversity

Share:

Share on facebook
Share on twitter