ชวนพี่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 – 4 ทุกคณะ มาเตรียมความพร้อมกับโครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน ฟรี!!

        ข่าวประชาสัมพันธ์ โอกาสได้งานทำ มักจะเป็นของคนที่มีความพร้อมอยู่เสมอ 🥰 ชวนพี่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 – 4 ทุกคณะ มาเตรียมความพร้อมกับโครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน ฟรี!!
#ศูนย์แนะแนะอาชีพและจัดหางาน #สำนักกิจการนักศึกษา #มหาวิทยาลัยเกริก ร่วมกับ #JOBTOPGUN จัด #โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน 1/64 งานนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่โลกของการทำงานในปัจจุบันในหัวข้อ ดังนี้
📌 หลักสูตร การเตรียมความพร้อมก่อนจบ โดย JOBTOPGUN อบรมวันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. On Zoom
📌 หลักสูตร การสื่อภาษาและการสัมภาษณ์งาน โดย JOBTOPGUN อบรมวันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. On Zoom
📌 หลักสูตร การพัฒนารูปลักษณ์ภายนอก โดย อาจารย์ชนิดาภา หนูนวลวุฒิวงศ์ หัวหน้าสาขาการจัดการธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจ อบรมวันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.   On Zoom
📌 หลักสูตร อริยาบทและมารยาททางสังคม โดย อาจารย์ชนิดาภา หนูนวลวุฒิวงศ์ หัวหน้าสาขาการจัดการธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจ อบรมวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. On Zoom
ปล. อบรมครั้ง 4 ครั้งได้รับประกาศนียบัตรนะคะ
ลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/LzWwtjz9efJNxod47

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)