จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 มหาวิทยาลัยเกริกได้ดำเนินการการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ

        จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19  ทางมหาวิทยาลัยเกริกได้ดำเนินการการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ห้องรับสมัครนักศึกษา ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องทะเบียน ห้องสตูดิโอ สำนักหอสมุด และห้องหลักสูตรต่างๆ เพื่อความมั่นใจให้กับบุคลากร และผู้ที่เข้ามาติดต่อประสานงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเกริก ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยขอให้ทุกคนเว้นระยะห่างและสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการทำงาน 😷 ล้างมือให้บ่อยๆ เมื่อออกไปข้างนอก💁‍♀️ กินอาหารร้อน🍲 ใช้ช้อนตัวเอง 🥄ด้วยความปรารถนาดีจาก

#มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity #โควิด19

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)