คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกริก เข้าพบและแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร

        รองศาสตราจารย์ สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ MR.LI SHAOYUN ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. นันทนา นันทวโรภาส คณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมือง และ ดร. อรุณี ศรีพนมวัน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการมหาวิทยาลัยเกริก เข้าพบและแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร ศิษย์เก่าปริญญาเอกวิทยาลัยสื่อสารการเมืองมหาวิทยาลัยเกริก รุ่นที่ 11 เนื่องในโอกาสที่ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

#เลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกริก #มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity #เรียนภาษาจีน #มหาวิทยาลัยวัฒนธรรมจีนที่ใหญ่ที่สุด

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)