ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์กิตติศักดิ์ หนูชัยแก้ว ได้รับรางวัล “เกียรติยศเจิดจรัส ๑ ทศวรรษ เยาวชนดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ”

        มหาวิทยาลัยเกริกขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์กิตติศักดิ์ หนูชัยแก้ว อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก (เยาวชนดีเด่น ประจำปี 2552 อดีตประธานชมรมเด็กและเยาวชนดีเด่น) ที่ได้รับรางวัล “เกียรติยศเจิดจรัส ๑ ทศวรรษ เยาวชนดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ” จากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และกิจกรรมของชมรมเด็กและเยาวชนดีเด่นฯ อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่ได้รับรางวัล

#มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)