ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์วรยุทร พูลสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก

มหาวิทยาลัยเกริกขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์วรยุทร พูลสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก ที่ได้รับรางวัลอาชาไนย ต้นแบบผู้นำความสำเร็จ ครั้งที่ 1 สาขาส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา​ดีเด่น​

#มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity#นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเกริก #เรียนกฏหมาย #เรียนภาษาจีน

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)