ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์กิตติศักดิ์ หนูชัยแก้ว ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก

        มหาวิทยาลัยเกริกขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์กิตติศักดิ์ หนูชัยแก้ว อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก ในโอกาสได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

#มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity #นิติศาสตร์

Share:

Share on facebook
Share on twitter