กิจกรรมใน “โครงการพัฒนาบุคลากรและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่”

        เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก และคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเกริก ได้รับเกียรติจาก ดร.ทัศณีย์ แสณจันทร์ ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยในเครือ N-TECH และคณะผู้บริหารจากเครือ N-TECH ต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยเกริก เพื่อทำกิจกรรมใน “โครงการพัฒนาบุคลากรและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่” ณ โรงแรมเดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ โดยในกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจาก นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ มาเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการพัฒนาบุคลากรและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่” และได้ให้โอวาทแก่นักศึกษาที่จบระดับชั้น ปวช.และ ปวส.ที่จะเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกริก จำนวนกว่า 350คน (ในหลักสูตรการศึกษาทางไกล หรือ หลักสูตรOnline) หลังจากนั้น เป็นการบรรยาย “ภาวะผู้นำ กับโลกยุคโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม” โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเข้มงวดด้วยมาตรการป้องกัน การติดเชื้อโควิด-19

#มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity #เรียนภาษาจีน #มหาวิทยาลัยวัฒนธรรมจีนที่ใหญ่ที่สุด

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)