กำนดการรายงานตัว ขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับปริญญาบัตร

ประกาศ “กำนดการรายงานตัว ขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับปริญญาบัตร” วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 และวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 – 17.00 น.
ณ ห้องจัดเลี้ยง (ห้องกระจก) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1
และวัดตัวจองชุดครุยวิทยะฐานะ 👩‍🎓👨‍🎓
#มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity #รับปริญญา

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)