การทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสงกรานต์

ภาพบรรยากาศ การทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป เนื่องในวันสงกรานต์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานทำบุญตักบาตรในวันที่ 8 เมษายน 2564 จัดโดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สำนักกิจการนักศึกษา ณ ลานหน้าศูนย์ประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริก
 

Share:

Share on facebook
Share on twitter