การจัดอันดับ TOP 10 สถาบันการศึกษาเอกชน “มหาวิทยาลัยเอกชนยอดนิยม ปี 2564”

#มหาวิทยาลัยเกริก ได้รับการจัดอันดับ TOP 10 สถาบันการศึกษาเอกชน “มหาวิทยาลัยเอกชนยอดนิยม ปี 2564” จากสถาบันจัดอันดับการศึกษา Thailand Education Ranking (TER) และได้รับการจัดอันดับ TOP 10 ด้านสาขาวิชาที่ได้รับความนิยม ดังนี้
✅ภาษาจีนธุรกิจ
✅นิติศาสตร์
✅หลักสูตรอินเตอร์
✅บัญชี
✅การตลาดและดิจิทัลมีเดีย
✅เทคโนโลยีสารสนเทศ
✅ธุรกิจการบินและท่องเที่ยว
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
✅ปริญญาตรี #ภาคปกติ #เรียนวันเสาร์อาทิตย์ #เรียนออนไลน์
✅ปริญญาโท #เรียนวันเสาร์อาทิตย์ #เรียนอาทิตย์ #เรียนออนไลน์
🎯สมัครเรียนด้วยตนเองได้ทุกวันที่มหาวิทยาลัยเกริก ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. หรือสมัครและส่งเอกสารทางออนไลน์ ได้ที่
Line ID : @krirk
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร : 065-6546185 และ 065-6546189

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)