การจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติจีนทั้ง 4 สถาบัน

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยเกริกโดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยบูรพา ที่เข้ามาพูดคุยและประชุมในเรื่องการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติจีนทั้ง 4 สถาบัน และพูดคุยเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านการสอนภาษาจีน การประชุมวิชาการนานาชาติจะจัดขึ้นในวันที่ 27-30 เมษายน 2564 ณ ศูนย์ประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริก

#มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity #ประชุมวิชาการนานาชาติ

Share:

Share on facebook
Share on twitter