กฏหมายน่ารู้ ไปกับ นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเกริก

        กฏหมายน่ารู้ ไปกับ นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเกริก รับน้องเกินกว่าเหตุผิดกฎหมาย การกระทำที่เกินกว่าเหตุ เข้าข่ายความผิดตามกฎหมาย ฐานข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใด ไม่กระทำการใด หรือจำยอมต่อสิ่งใด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

#มหาวิทยาลัยเกริก #กฏหมายน่ารู้ #นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)