ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบ Online (19/3/63)

เพื่อลดความสับสนของอาจารย์ และเพิ่มทางเลือกอาจารย์ในการเปิดห้องเรียน Onlineในขณะนี้ ศูนย์ฯ ขอเสนอแนวทางการเปิดห้องเรียน ดังนี้
แนวทาง เครื่องมือ เหมาะสำหรับ คุณสมบัติ วิธีใช้
1 Moodle – อาจารย์ที่คุ้นเคยกับการใช้ Moodle สอน
– อาจารย์ได้รับการอบรม หรือสามารถทำความเข้าใจคู่มือ
– เคยเปิดห้องเรียน และจัดการเรียนการสอนด้วย Moodle มาก่อน
– รวบรวมวิชาเป็นหมวดหมู่
– เผยแพร่เนื้อหา ของผู้สอน
– บันทึกกิจกรรมของนักเรียน
– มีระบบติดต่อสื่อสาร ระหว่างนักเรียน เพื่อนร่วมชั้น และผู้สอน
– มีระบบแบบทดสอบ รับการบ้าน และกิจกรรม ที่รองรับระบบ ให้คะแนนที่หลากหลาย
– ใช้งาน ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้
– เปิดห้องเรียน โดยแจ้ง มาที่ศูนย์เพื่อขอเปิดห้องเรียน
– ส่งรายชื่อ และรหัสนักศึกษา เพื่อให้ศูนย์เพิ่มรายชื่อนักศึกษาเข้าระบบ- การขอเปิดวิชา

– คู่มือการใช้งาน

2 Google Classroom – อาจารย์ที่ไม่เคยใช้ระบบใดๆมาก่อน – รวบรวมวิชาเป็นหมวดหมู่
– เผยแพร่เนื้อหา ของผู้สอน
– บันทึกกิจกรรมของนักเรียน
– มีระบบติดต่อสื่อสาร ระหว่างนักเรียน เพื่อนร่วมชั้น และผู้สอน
– มีระบบแบบทดสอบ รับการบ้าน และกิจกรรม ที่รองรับระบบ ให้คะแนนที่หลากหลาย
– บันทึกกิจกรรมของนักเรียน
– ใช้งาน ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้
– อาจารย์ เป็นผู้จัดการและเปิดห้องเรียนด้วยตนเอง
– นักเรียนจะเข้าร่วมชั้นเรียนได้โดยใช้รหัส
– เพิ่มสื่อการสอนในงาน เช่น วิดีโอ แบบสำรวจ จาก Google ได้- วิธีสร้างชั้นเรียนเบื้องต้น

– คู่มือการใช้งาน google classroom แบบละเอียด

3 Line/mail
Facebook กลุ่ม
– อาจารย์ที่ไม่สะดวกในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ – เผยแพร่เนื้อหา ของผู้สอน
– มีระบบติดต่อสื่อสาร ระหว่างนักเรียน เพื่อนร่วมชั้น และผู้สอน
– ใช้งาน ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้
– ใช้งาน ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้
– สร้าง Group ใน Facebook
– เปิด line กลุ่ม หรือ ตั้ง mail groupเพื่อติดต่อกับนักศึกษา ติดตามงาน
– อัด clip video ประกอบการสอน
แนวทาง เครื่องมือ เหมาะสำหรับ คุณสมบัติ วิธีใช้
1 Zoom – Video Conference เป็นกลุ่ม
– ใช้ผ่านมือถือได้
2 Google Meet – Video Conference เป็นกลุ่ม
– ใช้ผ่านมือถือได้
3 Line Group call – Video Conference เป็นกลุ่ม
– ใช้ผ่านมือถือได้
4 Facebook Group/live – สะดวก ผ่านมือถือ สร้างกลุ่มง่ายและ live สดในกลุ่ม

แนะนำการเตรียมการสอนออนไลน์

สำหรับอาจารย์ท่านใดที่ยังไม่เคยใช้หรือสอนบนระบบ moodle ของม.เกริก (lms.krirk.ac.th วิธีการขอเปิดวิชาเรียนบน moodle )
ศูนย์ไอทีขอแนะนำให้สร้างชั้นเรียนด้วยระบบGoogle ClassRoom
และสอนออนไลน์ด้วยระบบ google Meet
เนื่องจากเป็นระบบที่ใช้งานง่ายและมีเมนูไม่ซับซ้อน สามารถใช้บัญชีอีเมล์ที่มหาวิทยาลัยออกให้ได้
เช่น xxx@staff.krirk.ac.th

โดยมีขั้นตอนดังนี้

A.การสร้างชั้นเรียน

1.สมัครบัญชี gmail.com
(สำหรับท่านที่ยังไม่มีบัญชีอีเมล์ของ gmail ศึกษาวิธีสมัครได้ที่ https://shorturl.at/djwyI )
2.ใช้บัญชี gmail ที่มีสมัครบัญชี googleclassroom เพื่อสร้างชั้นเรียนต่างๆ
สมัครที่เว็บ classroom.google.com
3.ให้ทำการสร้างวิชาเรียน ชื่อบทเรียนให้ครบตามจำนวนครั้งที่ต้องการ และอัพโหลดไฟล์เอกสารหรือวีดีโอที่เตรียมไว้

ศึกษาคลิปสั้นๆการสร้างห้องประชุมออนไลน์ด้วย google Meet  https://www.youtube.com/watch?v=CiPwvkypgp8

ศีกษาคลิปการใช้งาน Google Meet ร่วมกับ Classroom  https://www.youtube.com/watch?v=gW-Kf1PP0II

B.การเตรียมเอกสาร

กรณีท่านที่มีเอกสารต่างๆพร้อมอยู่แล้ว ก็สามารถอัพโหลดเข้าไปในบทเรียนต่างๆได้ตามคู่มือการใช้งาน
แต่สำหรับท่านที่ต้องการบันทึกคลิปการบรรยายพร้อมๆกับสไสด์ popwer point แบบที่สอนในชั้นเรียนปกติ
สามารถศึกษาวิธีการง่ายๆได้จากคลิปนี้ครับ (ต้องเตรียมเครื่อง PC ให้มีไมค์และลำโพงที่ใช้งานได้ตามปกติก่อน)

1.วิธีบันทึก power point เป็นไฟล์วีดีโอ  ( คลิปอธิบายสั้นๆ6นาที) https://www.youtube.com/watch?v=gQ0pWzAHUkQ

C.ส่งข้อมูลให้กับศูนย์คอมพิวเตอร์

ให้อาจารย์ผู้สอนส่งข้อมูลช่องทางการติดต่อของรายวิชาท่าน มายังศูนย์เพื่อรวบรวมจัดทำเพจรายวิชาต่างๆ
เช่น qr code ของกลุ่มไลน์ หรือ รหัสสำหรับข้อใช้ google class ของวิชานั้นๆมาที่

webmaster@email.krirk.ac.th

เบื้องต้นตามรูปแบบด้านล่างนี้เพื่อให้ทางผู้ดูแลเว็บทำลิงค์กับรายวิชาได้ถูกต้อง เช่น

รายวิชาทั้งหมดของ อ.ชัยมาศ* / ผศ.ดร.สุวิมล / ผศ.โกญจนาท* เป็นต้น
*มีสอนบนเว็บออนไลน์เกริกอยู่แล้ว

**ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน 2562/3 ดูได้จากลิงค์ shorturl.at/kszR

ตัวอย่างการส่งข้อมูลของ อ.ชัยมาศ

ลำดับวิชา รหัสวิชา classroom.google.com Url สำหรับระบบ Moodle ของเกริก หรือระบบอื่น บัญชีโซเชียลที่นศ.สามารถติดต่ออาจารย์ได้สะดวก

เช่น FB/LineID/e-mail

60 BA14101ก.3 http://lms.krirk.ac.th/main/course/view.php?id=8 รหัสผ่าน hero chaimard@email.krirk.ac.th
77 BA263401ก.61 http://lms.krirk.ac.th/main/course/view.php?id=383 chaimard@email.krirk.ac.th
130 BA468301ก.21 http://lms.krirk.ac.th/main/course/view.php?id=396 chaimard@email.krirk.ac.th

ตัวอย่างการส่งข้อมูลของ ผศ.ดร.สุวิมล

ลำดับวิชา รหัสวิชา classroom.google.com Url สำหรับระบบ Moodle ของเกริก หรือระบบอื่น บัญชีโซเชียลที่นศ.สามารถติดต่ออาจารย์ได้สะดวก

เช่น FB/LineID/e-mail

110 BA368303ก.63 5hz2pz6 suwimon@xxxx

ตัวอย่างการส่งข้อมูลของ ผศ.โกญจนาท

ลำดับวิชา รหัสวิชา classroom.google.com Url สำหรับระบบ Moodle ของเกริก หรือระบบอื่น บัญชีโซเชียลที่นศ.สามารถติดต่ออาจารย์ได้สะดวก

เช่น FB/LineID/e-mail

153 LW161104ก.56 XxxXXx http://lms.krirk.ac.th/main/course/view.php?id=4 xxxxxx@XXX
159 LW31101 ก.99 xXxXxx http://lms.krirk.ac.th/main/course/view.php?id=33 xxxxxx@XXX
162 LW361301ก.99 http://lms.krirk.ac.th/main/course/view.php?id=33 xxxxxx@XXX

D. โปรแกรมประชุมออนไลน์

กรณีอาจารย์ต้องการนัดนักศึกษาเรียนแบบออนไลน์ตามตารางเรียนปกติ

แนะนำให้ใช้โปรแกรม

1.

Google hangout ซึ่งใช้งานง่าย และเสริมกับระบบ classroom ได้ดี มีทั้งระบบติดตั้งบนPC และมือถือ

ศึกษาวิธีการใช้งานง่ายๆสั้นๆที่  https://www.youtube.com/watch?v=kyr7zJDHdPE

หรือ

2.

Zoom  ซึ่งใช้งานง่ายและมีแบบทดลองฟรี มีทั้งระบบติดตั้งบนPC และมือถือ เพียงแต่จำกัดเวลาคุยสดๆได้ครั้งลๆ40นาที แล้วต้องเริ่มประชุมใหม่

มีวิธีเบื้องต้นตามนี้ https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=29&t=55423