ค้นหา :
Thai   |   English
 
ลิงค์ด่วน  
  หน้าหลัก > ข่าวร่มพฤกษ์
 
    ฉบับประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2554
สภาทนายความร่วมกับมหาวิทยาลัยเกริกพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต...
    ฉบับประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2554
ดร. เบญจา มังคละพฤกษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกริก เป็นประธานในพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2553
    ฉบับประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2553
เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน จึงขออัญเชิญแนวพระราชดำริ เกี่ยวกับ การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมมาเผยแพร่ ณ โอกาสนี้
    ฉบับประจำเดือน กรกฏาคม - สิงหาคม 2553
มหาวิทยาลัยเกริก ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เชิญพระกฐินพระราชทาน ไปทอดถวายยังวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553
    ฉบับประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2553
ปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2553
    ฉบับประจำเดือน มกราคม- กุมภาพันธ์ 2553
ขอเชิญร่วมงาน เกริกวิชาการ'52 3-5 กุมภาพันธ์ 2553

Page 1/3: [1] 2 3 »
  *หมายเหตุ   ถ้าท่านพบปัญหาในการเรียกอ่านเอกสาร กรุณาดาวน์โหลดโปรแกรม   PDF   Download Adobe Reader