ค้นหา :
Thai   |   English
 
ลิงค์ด่วน  
  หน้าหลัก > ข่าวสารมหาวิทยาลัย
 
Wednesday, 11.10.2010, 09:05am  |    อ่านทั้งหมด 1342 ครั้ง
   

ข่าวอื่นๆ:
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ภาคพิเศษสำหรับผู้บริหาร และผู้มีประสบการณ์ทำงาน (เรียนเฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์) (08-11-2010)
โครงการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (04-10-2010)
โครงการบัญชีภาคสมทบเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรปริญญาตรี "บัญชีบัณฑิต" รุ่นที่ 31 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2553 (03-09-2010)
โครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 (รุ่น 23) (25-02-2010)
รับสมัครด่วน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์นวัตกรรม ( Ph.D. Innovative Communications ) (27-10-2009)
โครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (22-09-2009)
รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) เรียนเฉพาะวันเสาร์ – วันอาทิตย์ (31-08-2009)
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (31-08-2009)