ค้นหา :
Thai   |   English
 
ลิงค์ด่วน  
  หน้าหลัก > ข่าวสารมหาวิทยาลัย
 
Tuesday, 09.06.2011, 10:27am  |    อ่านทั้งหมด 1194 ครั้ง


   

ข่าวอื่นๆ:
ขอเรียนเชิญ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยระบบอีเลิร์นนิ่ง เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเรียนการสอนแบบ e-Learning” (02-09-2011)
เรียนเชิญ คณาอาจารย์/เจ้าหน้าที่ และผู้สนใจ เข้าร่วมฟัง “โครงการปรับปรุง เครื่องพิมพ์ส่วนกลาง (Printer Pooling)” (02-09-2011)
คู่มือการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเกริก (02-09-2011)
มหาวิทยาลัยเกริกเปิดหลักสูตรอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ประจำปี 2554 (12 ชั่วโมง) (31-08-2011)
โครงการรวมพลังชาวเกริกต้านภัยเอดส์ ประจำปีการศึกษา 2554 (26-08-2011)
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 19 กันยายน - 2 ตุลาคม 2554 ปริญญาตรี (22-08-2011)
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 19 กันยายน - 2 ตุลาคม 2554 ปริญญาโท (22-08-2011)
ประกาศ นักศึกษาชายทุกชั้นปี ที่มีความประสงค์ ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2555 ให้ติดต่อขอรับและยื่นแบบคำร้องได้ที่ (22-08-2011)
มหาวิทยาลัยเกริก กำหนดวันรับรายงานตัวและวัดตัวชุดครุยวิทยฐานะ สำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ภาคต้น ภาคปลายและภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553 (รอบ 2) (19-08-2011)
เชิญผู้สนใจรับชมการถ่ายทอดสดการสัมมนาในวันที่ 15 สิงหาคม 2554 (08-08-2011)