หลักสูตรนักพัฒนาธุรกิจการค้า ไทย-จีน รุ่นที่ 1

พลิกวิกฤต ให้เป็นโอกาสเตรียมทำการค้ากับจีนโอกาสเดียว ที่จะได้ศึกษา วิธีทำการค้ากับจีน พร้อมจัดทำแผนธุรกิจ เสนอนักลงทุน พบกับวิทยากรชาวจีน และ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในหลักสูตร นพธ.
หลักสูตรนักพัฒนาธุรกิจการค้า ไทย-จีน รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยเกริก
Facebook : หลักสูตรนักพัฒนาธุรกิจการค้า-นพธ.
Line : หลักสูตร นพธ.
สถานที่ : มหาวิทยาลัยเกริก
โทร: 063-751-6318
สถาบันพัฒนาธุรกิจการค้า แห่งมหาวิทยาลัยเกริก
 รวมลิงค์ข่าวจากสื่อมวลชน