ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเกริก (Logo)

รูปตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเกริก สำหรับสิ่งพิมพ์ทั่วไป และ Presentation ที่พื้นหลังสีขาวหรือสีอ่อน

รูปตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเกริก สำหรับสิ่งพิมพ์ทั่วไป และ Presentation ที่พื้นหลังสีเข้ม

รูปตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเกริก สำหรับสิ่งพิมพ์ประเภทสีเดียว พื้นหลังสีขาวหรือสีอ่อน

รูปตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเกริก สำหรับสิ่งพิมพ์ประเภทสีเดียว พื้นหลังสีเข้ม

ตราสัญลักษณ์ 65 ปี มหาวิทยาลัยเกริก

รูปตราสัญลักษณ์ 65 ปี มหาวิทยาลัยเกริก สำหรับสิ่งพิมพ์ทั่วไป และ Presentation

รูปตราสัญลักษณ์ 65 ปี มหาวิทยาลัยเกริก สำหรับสิ่งพิมพ์ขาวดำ (Gray Scale)