โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษสำหรับผู้บริหารและผู้มีประสบการณ์) มหาวิทยาลัยเกริก เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ก.ค. นี้ รับจำนวนจำกัด

ทำไมต้องเรียนกับ EX-BAM
✔️ เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันอาทิตย์อย่างเดียว ไม่กระทบเวลาทำงาน
✔️ สอนโดยคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์ตรง จากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
✔️ สังคมการเรียนที่มีคุณภาพ ได้พบเพื่อนจากหลากหลายอาชีพ หลากหลายประสบการณ์ เพิ่มพูน Connection
✔️ จบเร็ว เรียนปริญญาตรีภายในระยะ 2 ปีครึ่ง – 3 ปีครึ่ง
✔️ เทียบโอนรายวิชาจาก ปวส. ปวท. หรือ ปริญญาตรีอื่นๆ ได้และสามารถ #เทียบโอนประสบการณ์ได้ จบเร็วขึ้น
✔️ บัณฑิตมากกว่า 2,000 คนที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรฯ ล้วนประสบความสำเร็จในหลากหลายอาชีพ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายรับสมัคร โดยตรง 9.00 – 17.00 ทุกวันไม่เว้นวันหยุด

มหาวิทยาลัยเกริก :