สถานที่ติดต่อ

มหาวิทยาลัยเกริก
เลขที่ 3 ซ.รามอินทรา 1
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10220
เวลา 9.00-17.00 น.

การเดินทาง

รถโดยสารประจำทาง
ถนนรามอินทรา : 26, 95, 95ก, 150, 520, 554
ถนนพหลโยธิน : 59, 114, 185, 188, 522, 523, 524

การติดต่อ

โทร : 02-552-3500-9, 02-970-5820
แฟกซ์ : 02- 552 -3513
อีเมลล์ : info@krirk.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.krirk.ac.th

ติดต่อสอบถาม