เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยเกริกได้จัดงานพิธีเปิดป้ายและลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่าง สถาบันขงจื้อ เส้นทางสายไหมทางทะเลมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร-ศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน(HSK) มหาวิทยาลัยเกริก ศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน มหาวิทยาลัยเกริก และ ศูนย์กิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกริกโดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก รองศาตราจราย์ดร. จิตรภา กุณฑลบุตร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และ ศาตราจารย์ ...
สุขภาพที่ดีหาได้ง่ายๆ แค่ลุกมาออกกำลังกาย 🏋️‍♀️🏋️‍♀️ เล่นฟรีไม่เสียเงิน ฟิตเนสมหาวิทยาลัยเปิดให้บริการแล้ว ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกริก เวลา 11.00-19.00 น. ทุกวันไม่มีวันหยุด ทั้งนี้ ทางสำนักกิจการนักศึกษาได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดี อาจารย์หวัง ฉางหมิง ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกริก มาร่วมเปิดห้องฟิตเนส โดยมี ดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษเป็นผู้กล่าวต้อนรับ และพาคณะผู้บริหารชมห้องฟิตเนส สมัครเรียนได้ทุกวันผ่าน ID Line : https://lin.ee/fQ1sCSZ หรือ Inbox : m.me/krirk.uni สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ...
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดี รองศาตราจารย์ ดร. เชนินทร์ เชน คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และอาจารย์จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริก ได้เข้าประชุมออนไลน์ กับอาจารย์ และนักเรียนระดับปริญญา โท เอก ที่ยังอยู่ในประเทศจีน เพื่อพูดคุย และสอบถามการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยเกริก #KRIRK #มหาวิทยาลัยเกริก #มหาวิทยาลัยนานาชาติจีน #มหาวิทยาลัยวัฒนธรรมจีนที่ใหญ่ที่สุด #เรียนภาษาจีน #KrirkUniversity
สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกริก ทำความสะอาดภายในบริเวณชั้น 1 เตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการ สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ทั้งนี้ทางสำนักหอสมุด จึงได้มีการจัดบริเวณให้เข้ากับสถานการณ์ social distancing เว้นระยะห่าง และทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค เพื่อความปลอดภัยแก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก และบุคคลภายนอกที่มาใช้บริการ #KRIRK #มหาวิทยาลัยเกริก #มหาวิทยาลัยนานาชาติจีน #มหาวิทยาลัยวัฒนธรรมจีนที่ใหญ่ที่สุด #เรียนภาษาจีน #KrirkUniversity
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 อาจารย์ชวิน ชีปิน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการตลาดและการต่างประเทศ และคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยเกริก ได้เข้าพบผู้บริหาร ผู้ปกครองโรงเรียนวัดบวรนิเวศ เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเกริก จากนั้นอาจารย์ชวิน ชีปิน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการตลาดและการต่างประเทศมหาวิทยาลัยเกริก และนายอนุสรณ์ เกษมวรรณ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดบวรนิเวศ ได้ทำการลงนามบันทึกความร่วมมือทางด้านวิชาการร่วมกัน พร้อมมอบของที่ระลึก ณ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ -----------------------🇨🇳 🇹🇭----------------------------------------- มหาวิทยาลัยเกริก เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ สมัครเรียนได้ทุกวันผ่าน ID Line : https://lin.ee/fQ1sCSZ หรือ Inbox : m.me/krirk.uni สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 065-1646491, 064-2512260 #KRIRK #มหาวิทยาลัยเกริก #มหาวิทยาลัยนานาชาติจีน #มหาวิทยาลัยวัฒนธรรมจีนที่ใหญ่ที่สุด #เรียนภาษาจีน #KrirkUniversity
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดี อาจารย์หวัง ฉางหมิง ผู้บริหารระดับสูง และคณบดี อาจารย์มหาวิทยาลัยเกริก ได้ต้อนรับผู้บริหารสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนวัดบวรนิเวศ เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับหลักสูตรออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเกริก จากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก และนายอนุสรณ์ เกษมวรรณ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดบวรนิเวศ ได้ทำการลงนามบันทึกความร่วมมือทางด้านวิชาการร่วมกัน พร้อมมอบของที่ระลึก ณ มหาวิทยาลัยเกริก -----------------------🇨🇳 🇹🇭----------------------------------------- มหาวิทยาลัยเกริก เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ สมัครเรียนได้ทุกวันผ่าน ID Line : https://lin.ee/fQ1sCSZ หรือ Inbox : m.me/krirk.uni สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ...
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก ได้ต้อนรับคณะผู้บริหาร วิทยาลัยอาชีวศาสนบริหารธุรกิจ เพื่อลงนามข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกริก และวิทยาลัยอาชีวศาสนบริหารธุรกิจ ณ มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยเกริก เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ สมัครเรียนได้ทุกวันผ่าน ID Line : https://lin.ee/fQ1sCSZ หรือ Inbox : m.me/krirk.uni สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 065-1646491, 064-2512260 #KRIRK #มหาวิทยาลัยเกริก #มหาวิทยาลัยนานาชาติจีน #มหาวิทยาลัยวัฒนธรรมจีนที่ใหญ่ที่สุด #เรียนภาษาจีน #KrirkUniversity