Testimonials 2

 • Testimonial

  ผมคิดอยู่เสมอว่าถ้าผมไม่ได้เรียนที่นี่ผมคงไม่ได้มีโอกาสที่ดีหลายๆอย่างในชีวิต

  คุณสมชาย สีวลีพันธ์, ประธานเจ้าหน้าที่ บริษัท ส.ศิริแสง จำกัด

  ถึงแม้เวลาจะผ่านมา 17 ปีแล้วที่ผมได้มีโอกาสเรียนในหลักสูตรการจัดการ ที่มหาวิทยาลัยเกริก แต่ผมยังจดจำบรรยากาศในช่วงของการเรียนได้ไม่มีวันลืม ที่นี่ให้ทั้งความรู้ มิตรภาพที่แสนอบอุ่นทั้งระหว่างเพื่อน และคณาจารย์ ผมคิดอยู่เสมอว่าถ้าผมไม่ได้เรียนที่นี่ผมคงไม่ได้มีโอกาสที่ดีหลายๆอย่างในชีวิต คิดมาถึงตอนนี้บอกได้เลยว่าผมคิดถูก ทำถูก และดีใจเป็นที่สุดที่ได้มาเรียนที่หลักสูตรการจัดการ มหาวิทยาลัยเกริกแห่งนี้

 • Testimonial

  ความสำเร็จของข้าพเจ้าในวันนี้ ก็คือความสำเร็จของมหาวิทยาลัย

  นางอัญญ์พิชา อรชัยพันธ์ลาภ
  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA), ประกอบธุรกิจส่วนตัว

  โครงการบัญชี (ภาคสมทบ) มหาวิทยาลัยเกริก นับว่าเป็นโครงการที่ให้ความรู้เป็นอย่างมาก ท่านอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของโครงการ น่ารัก และมีความเป็นกันเอง และพร้อมที่จะให้คำปรึกษากับนักศึกษาทุก ๆ คน นอกจากนี้การได้แลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อน ๆ ซึ่งส่วนมาก เป็นผู้มีประสบการณ์ ด้านการทำบัญชีบริษัท ได้ยินคำ ๆ หนึ่งที่ว่า “สูงสุดของอาชีพ ด้านบัญชี คือการได้เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) จึงเกิดความรู้สึกมุ่งมั่น ที่จะไปสอบ และตั้งใจว่าจะต้องทำให้ได้ จนกระทั่ง ณ วันนี้ได้ประสบความสำเร็จในการสอบดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่เคยลืมคำขวัญของมหาวิทยาลัย ที่ว่า “ ความรู้ ทำให้เราองอาจ” จนกระทั่งจบการศึกษา ความสำเร็จของข้าพเจ้าในวันนี้ ก็คือความสำเร็จของมหาวิทยาลัยเช่นกัน

 • Testimonial

  การเล่าเรียนที่นี่ จึงได้ทั้งความรู้ที่แน่นจริง ไม่ตกหล่น ทั้งยังได้บูรณาการทางด้านความคิดจากเนื้อหาวิชาการที่ได้รับจากหลักสูตรที่เหมาะสมทันเหตุการณ์

  นายณรงค์ศักดิ์ เกตุศร, กรรมการ / ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
  บริษัท เอเซียฮอลิเดย์เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือฯ บริษัท อี-ลิงค์เกจ (ประเทศไทย) จำกัด

  นับแต่ก้าวแรกที่เข้ามาศึกษาที่นี่ ก็ได้รับการต้อนรับอันอบอุ่น เป็นกันเองทั้งจากคณาจารย์ และเพื่อน ๆ พี่ ๆ ทุกท่าน จึงทำให้ทราบว่า หลาย ๆ ท่านก็สำเร็จการศึกษามาอย่างหลากหลายแขนงจากสถาบันอันมีชื่อเสียงลำดับต้น ๆ ของไทย จึงทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนทัศนคติทั้งด้านความรู้ และสังคมด้วยกันเองจากเพื่อน ๆ รวมถึงคณาจารย์ทั้งจากภายใน และผู้ทรงคุณวุฒิที่รับเชิญมาบรรยาย การเล่าเรียนที่นี่ จึงได้ทั้งความรู้ที่แน่นจริง ไม่ตกหล่น ทั้งยังได้บูรณาการทางด้านความคิดจากเนื้อหาวิชาการที่ได้รับจากหลักสูตรที่เหมาะสมทันเหตุการณ์ ทุกวันนี้บอกได้คำเดียวครับว่า ผมพร้อมแล้วจริง ๆ ที่จะเดินก้าวเข้าสู่เวทีโลกด้านธุรกิจอย่างเต็มภาคภูมิ

 • Testimonial

  เป็นโครงการที่ดีและมีคุณค่ากับสายอาชีพบัญชีและการเงินอย่างมาก

  นางสุวนีย์ พูลศิริ
  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA), ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน บริษัท Miyoshi Hi-Tech

  เป็นโครงการที่ดีและมีคุณค่ากับสายอาชีพบัญชีและการเงินอย่างมาก และโครงการนี้เช่นกันดิฉันได้รับความรู้มากมายทั้งทฤษฏี และ แนวคิดใหม่ๆๆทางด้านบัญชีและการเงิน จนสามารถทำให้ดิฉันมีความรู้มากเพียงพอสำหรับการสอบเป็น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทั้งนี้ดิฉันต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หลายๆ ท่านที่ให้ทั้งความรู้ด้านบัญชีและแนวทางปฏิบัติในการทำงาน