News

, , , ,

พิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

ในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 66 พรรษา
วันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณหน้าลาน ดร.เกริก มังคละพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
……………………………………….

09.00 น. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่าพร้อมกัน ณ บริเวณหน้าลาน ดร.เกริก
09.30 น พิธีถวายพระพร
รายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน
ประธานฯ เปิดกรวยดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระพรมฉายาลักษณ์ ร.10 และกล่าวอาเศียรวาทราชสดุดี คณะผู้บริหารร่วมวางพานพุ่มเงินพุ่มทอง
ประธานฯ จุดเทียนชัยถวายพระพร นำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีร่วมร้องเพลง
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่า ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก/ร่วมลงนามถวายพระพร
10:30 น. คณาจารย์เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
12:00 น. เสร็จกิจกรรมจิตอาสา

หมายเหตุ การแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง (สุภาพสตรีสวมกระโปรง)/เตรียมชุดเพื่อทำกิจกรรมจิตอาสา