News

, , ,

การตอบ “แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต”

ขั้นตอนการตอบ
“แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต”

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 2561

——————————————–

 1. ผู้สำเร็จการศึกษาตรวจสอบรายชื่อดังนี้
  (คลิกตรวจสอบรายชื่อ บัณฑิต)
  (คลิกตรวจสอบรายชื่อ มหาบัณฑิต)
  (คลิกตรวจสอบรายชื่อ ดุษฎีบัณฑิต)
 2. ผู้สำเร็จการศึกษา ทำการตอบ “แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ”
  (คลิกที่นี่เพื่อตอบแบบสอบถามและตอบแบบสอบถามให้ครบสมบูรณ์ จึงจะสามารถไปรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้
  หมายเหตุ
  ข้อ 2 ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (คลิกที่นี่)