News

เยี่ยมชมและหารือพูดคุยแนวทางความร่วมมือด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน

Mr.Qi Bin ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการตลาดและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกริก เดินทางเยี่ยมชมและหารือพูดคุยแนวทางความร่วมมือด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน เมื่อวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 ณ อาคารพุทธวิชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร โดย มี นาย หลิน หมิง ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ เส้นทางสายไหมทางทะเลมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ให้การต้อนรับ

#มหาวิทยาลัยเกริก #KRU #KrirkUniversity