News

(Untitled)

ภาพงานพิธีบวงสรวงท้าวมหาพรหม เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 61 โดยมีท่านอธิการบดี ท่านอาจารย์ณภัทร มังคละพฤกษ์ เป็นประธานภายในงาน และภายในงานบวงสรวงครั้งนี้ มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาเข้าร่วมพิธีบวงสรวงฯ มีการแสดงจากศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ท่านอาจารย์ ดร.เกริก มังคละพฤกษ์

#มหาวิทยาลัยเกริก #KRU #KrirKUniversity