News

โครงการ “ต้นกล้าจิตอาสา ปลูกป่าชายเลน

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยเกริก ร่วมกับโรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน จัดกิจกรรมพานักศึกษามหาวิทยาลัยเกริกไปช่วยกันเป็นจิตอาสาในโครงการ “ต้นกล้าจิตอาสา ปลูกป่าชายเลน คืนสู่สิ่งแวดล้อม” ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560
#มหาวิทยาลัยเกริก #KRU #KrirkUniversity #กองทุนกู้ยืม #ปลูกป่าชายเลน