News

โครงการ จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยใจ 1 คนให้ 3 คนรับ

ภาพบรรยากาศการบริจาคเลือดของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริกที่เข้าร่วมโครงการ จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยใจ 1 คนให้ 3 คนรับ เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 61 ณ ห้องประชุมมหิศร ธนาคารไทยพานิชย์ (มหาชน) สำนักงานใหญ่

#มหาวิทยาลัยเกริก #KRU #KrirkUniversity