News

โครงการห้องสมุดมีชีวิต

ภาพบรรยากาศของงาน “โครงการห้องสมุดมีชีวิต” เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 61 ได้รับความร่วมมือจากน้องๆ นักศึกษาเข้ามาฟัง การเล่าเรื่องประสบการณ์ที่ประทับใจต่างๆ จากเพื่อนผู่เข้าประกวด ได้คำแนะนำจากเหล่าหนอนหนังสือที่ได้มาแนะนำหนังสือน่าอ่านมากมาย และในช่วงสุดท้ายของงาน ได้มีการจับฉลากแจกของรางวัลให้กับนักศึกษาที่เข้ามาร่วมงานกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย บรรยากาศสนุกสนานมากๆ เลยค่ะ

#มหาวิทยาลัยเกริก #KRU #KrirkUniversity #ห้องสมุด #สำนักหอสมุด #ห้องสมุดมีชีวิต