News

อาจารย์ณภัทร มังคละพฤกษ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ

อาจารย์ณภัทร มังคละพฤกษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกริก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท ทีมดิจิทัล จำกัด เพื่อจัดโครงการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ เช่น Social Media For PR, Advanced Digital Marketing, SEO, เทคนิคการขายของออนไลน์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการตลาดออนไลน์ เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2560 ณ #มหาวิทยาลัยเกริก

MOU-P1 MOU-P2MOU-P3 MOU-P4