News

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดูงานบริษัทการีน่า

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา โดยได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทการีน่า จำกัด สาขาประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจด้านการจัดการ Digital Content อันดับต้นในภูมิภาคอาเซียน
ณ อาคาร A.I.A ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ โดยการฟังบรรยายจาก ผจก.ฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับระบบการพัฒนาเกมส์ ระบบกระเป๋าเงินอิเลกทรอนิกส์ (AirPay) รวมถึงแนวทางระบบการจัดการธุรกิจอื่นๆ และเยี่ยมชมสำนักงาน
เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00-17.00 น.