News

สัมมนา “จิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ”

คณะนิเทศศาสตร์ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมฟังสัมมนาหัวข้อ “จิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ” โดย ดร.เนตรปรียา ชุมไชโย (ครูเคท) เจ้าของรางวัลนักเขียน best sellers จากหนังสือ เรียนภาษาอังกฤษกันเข้าไปแต่พูดไม่ได้สักที ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 09.00-12.00น. ณ ห้อง 2504 ชั้น 5 อาคารดร.เกริก มหาวิทยาลัยเกริก สนใจสอบถามรายละเอียดหรือสำรองที่นั่ง ได้ที่คณะนิเทศศาสตร์ ชั้น 5 อาคารดร.เกริก โทร. 02-552-3500-9 ต่อ 423,424