News

วันหยุดประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศ วันที่ 12-24 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยเกริกหยุดทำการ เนื่องจากเทศกาลวันสงกรานต์ และวันหยุดพักผ่อนประจำปีการศึกษา
และจะเปิดทำการปกติในวันที่ 25 เมษายน 2561

#มหาวิทยาลัยเกริก #KRU #KrirkUniversity #วันหยุดประจำปี #วันหยุดสงกรานต์