News

ม.เกริก จัดงาน “วันรำลึก 39 ปี ดร.เกริก” และเนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปี ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกริก

มหาวิทยาลัยเกริก จัดงาน “วันรำลึก 39 ปี ดร.เกริก” และเนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปี ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกริก เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ ลานอนุสาวรีย์ ดร.เกริก โดย อาจารย์ณภัทร มังคละพฤกษ์ อธิการบดี กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษา จากนั้นเป็นการกล่าวสดุดีท่านอาจารย์ ดร.เกริก มังคละพฤกษ์ นำโดยอธิการบดี พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษา 4 คน กล่าวสดุดีด้วยภาษาอังกฤษ จีน เขมร และภาษาไทย จากนั้น ฯพณฯ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์  มอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น 3 ประเภท รวม 9 ท่าน ได้แก่

 1. ศิษย์เก่าดีเด่นประเภท ความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน
 • พลตำรวจเอก ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
 • นายแพทย์ ดร.วิชัย เทียนถาวร ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
 • นายสุชาติ ลีละยุทธโยธิน ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารบริษัท คิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
 • นายกิตติ โกสินสกุล ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไฟเบอร์วัน จำกัด (มหาชน)
 1. ศิษย์เก่าดีเด่นประเภท สร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและมหาวิทยาลัย
 • พลเอก ดร.ปกิตน์ สันตินิยม ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมการวินิจฉัยคำร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
 • ดร.วัชรี ปรัชญานุสรณ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการโรงแรม เดอะเปียโนรีสอร์ท
 1. ศิษย์เก่าดีเด่นประเภท รุ่นใหม่
 • นายมาริโอ้ เมาเร่อ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ศิลปินนักแสดง
 • นางสาวพัชราวลี รักความชอบ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนสำนักกรรมการผู้จัดการบริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด

ต่อจากนั้น มีการแสดงชุดพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปี และพิธีวางพวงมาลา พร้อมกันนี้ได้มีการจัดนิทรรศการขึ้นเป็นพิเศษเพื่อรำลึกถึง ดร.เกริก มังคละพฤกษ์ และแสดงผลงานศิษย์เก่าดีเด่นอีกด้วย ทั้งนี้ในงานมีพิธีสักการะท้าวมหาพรหมและท่านอาจารย์ ดร.เกริก พิธีสงฆ์ และถวายภัตตาหารเช้า ท่ามกลางบรรยากาศแห่งการรำลึกในพระคุณของท่านอาจารย์ดร.เกริก และความภาคภูมิใจของชาวเกริก

3 2 1 8 9 10 11 12 13 14 11 15 24 25 17 16 6 20

23 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 18 19 108 109 110 111 112