News

มหาวิทยาลัยเกริกร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาวิทยาลัยเกริก นำโดย อาจารย์ณภัทร มังคละพฤกษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกริก รวมทั้งคณะกรรมการสภาและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกริกร่วมเป็นเจ้าภาพในงานพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ

11 5 3IMG_4209