News

พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยเกริก ปีการศึกษา 2560

พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยเกริก ปีการศึกษา 2560 พิธีมอบเกียรติบัตรให้กรรมการสโมสรนักศึกษา ปี 59 และมอบรางวัลเรียนดี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 ณ สนามกีฬาในร่ม โดยมี ท่านอาจารย์ณภัทร มังคละพฤกษ์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกัน


Pr-01 Pr-02 Pr-03 Pr-04 Pr-05 Pr-06 Pr-07 Pr-08 Pr-09 Pr-10 Pr-11 Pr-12 Pr-13 Pr-14 Pr-15