News

พิธีลงนามทางวิชาการ (MOU ) Heze University

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกริก ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Heze University และได้ร่วมกันทำพิธีลงนามทางวิชาการ (MOU ) ณ ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยเกริก วันที่

12 พฤศจิกายน 2561

#มหาวิทยาลัยเกริก #KRU #KrirkUniversity