News

พิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

อาจารย์ณภัทร มังคละพฤกษ์ อธิการบดี พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล วางพานพุ่ม ถวายเครื่องราชสักการะ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณหน้าลานอาคารมังคละพฤกษ์#มหาวิทยาลัยเกริก

4 2 610 9 1112 1 3 8